Download the Manang Biday classic Ilocano folk song below. The file is in audio or mp3 format.

See download details below.


Manang Biday Ilocano Folk song MP3 Download & Lyrics

Manang Biday Lyrics

Manang Biday, ilukat mo man
‘Ta bintana ikalumbabam
Ta kitaem ‘toy kinayawan
Ay, matayakon no dinak kaasian
Siasinnoka nga aglabaslabas
Ditoy hardinko pagay-ayamak
Ammom ngarud a balasangak
Sabong ni lirio, di pay nagukrad

Denggem, ading, ta bilinenka
Ta inkanto ‘diay sadi daya
Agalakanto’t bunga’t mangga
Ken lansones pay, adu a kita

No nangato, dika sukdalen
No nababa, imo gaw-aten
No naregreg, dika piduten
Ngem labaslabasamto met laeng

Daytoy paniok no maregregko
Ti makapidut isublinanto
Ta nagmarka iti naganko
Nabordaan pay ti sinanpuso

Alaem dayta kutsilio
Ta abriem ‘toy barukongko
Tapno maipapasmo ti guram
Kaniak ken sentimiento

Manang Biday MP3 File download details:
✅ File name: Manang Biday _ Ilocano Folk Song
✅ File type: Mp3
✅ File size: 1.03 MB
✅ Download host: Mediafire
✅ Download link: [ 1 ]