Download the Paruparong Bukid classic Filipino folk song below. The file is in audio or mp3 format.

See download details below.


Paru-parong Bukid Folk song MP3 Download & Lyrics

Paruparong Bukid Lyrics

Paruparong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papaga-pagaspas
Isang bara ang tapis
Isang dangkal ang manggas
Ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad

May payneta pa siya — uy!
May suklay pa man din — uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad nang pakendeng-kendeng.

Paruparong Bukid MP3 File download details:
✅ File name: ParuParong Bukid
✅ File type: Mp3
✅ File size: 2.51 MB
✅ Download host: Mediafire
✅ Download link: [ 1 ]