Download the Tinikling song below. The file is in audio or mp3 format.

See download details below.


Tinikling song MP3 Download & Lyrics

Tinikling song Lyrics

👉 ONE VERSION OF TINIKLING

Tayo’y magsayaw, irog ko, ng tinikling
Tulad ng sayaw ng lolo’t lola natin
Ang mga hakbang kung di pagbubutihin
Dalawang kawayan tayo’y iipitin

Kung magsasayaw ka giliw ng tinikling
Kumpas ng kawayan kahit mapatulin
Ang mga binti mo’y kay hirap hulihin
‘Sing ilap din ng puso mo sa paggiliw

At sa tinikling na tigib ng panganib
Ang hindi maingat naiipit
Pusong maharot ganyan din sa pag-ibig
Ang nakakamit paghakbang ay ligalig


👉 ANOTHER SET OF LYRICS

Tayo irog ko magsayaw ng tinikling
Tulad ng sayaw ng lolo’t lola natin
Ang mga padyak kung di pagbubutihin
Dalawang kawayan tayo’y iipitin.

At sa tinikling na labis na panganib
Ang hindi maingat ay maiipit
Ngunit mahal ko ganyan din sa pag-ibig
Ang hindi tapat ay maiipit.

Kung magsasayaw ka giliw ng tinikling
Kumpas ng kawayan kahit mapatulin
Ang mga binti mo’y kay hirap hulihin
‘Sing ilap din ng puso mo sa paggiliw

👉 VERSION 3

Tayo ay magsayaw, irog, ng tinikling
Katulad ng sayaw, lolo’t lola natin;
Ating mga hakbang ay pakabutihin
At baka maipit ng kawayang taksil.

Dito sa tinikling, wala mang panganib
Pag hindi maingat kusang maiipit;
Ang pusong maharot sa larong pag-ibig,
Natatamong lubos, kawil ng ligalig.

Pag ta’y nagsasayaw giliw ng tinikling,
Sa kawayang kumpas na napakatulin,
Ang mga hakbang mo’y kay hirap hulihin,
Sing ilap ng pusong hilaw sa paggiliw

Tinikling song MP3 File download details:
✅ File name: Tinikling Song_ Tagalog Folk Song
✅ File type: Mp3
✅ File size: 2.92 MB
✅ Download host: Mediafire
✅ Download link: [ 1 ]