Here are some of the foods that can increase your immune system to battle the Coronavirus disease. Stay home, stay healthy, stay safe, eat healthy foods. Hindi po lahat ng nakalista dyan eh mahal, at mabibili nyo po mostly sa pinakamalapit na tindahan ng gulay, o palengke sa inyong lugar. Ingat mga kababayan! God bless us all.

LIST: Top 40+ Foods to increase your Immune System during Coronavirus Disease Pandemic

Oranges
Vitamins D, C and E
BetaCarotene
Zinc

Garlic (Bawang)
Vitamin C
Vitamin B6
Manganese

Salmon
Cobalamin
Magnesium
Vitamin B6,C

Pomegranates (Granada)
Potassium
Vitamin C
Vitamin B6

Cabbage (Repolyo)
Vitamin B6,C,A,D
Magnesium,Calcium
Iron

Apples (Mansanas)
Vitamin C,A
Magnesium
Potassium

Broccoli
Vitamin C,K
Potassium
Manganese

Seaweed
Magnesium
Iron
Calcium

Figs
Vitamin C

Avocados
Vitamin B6,C,A
Calcium
Iron

Eggplant (Talong)
Vitamin B6,A
Magnesium
Iron

Chicken (Manok)
Vitamin B6,A
Iron
Magnesium

Chilli Peppers (Sili)
Vitamin C,B6,A
Calcium
Iron

Ginger (Luya)
Mangesium
Vitamin C,B6
Calcium

Carrots
Vitamin A,B,K
Biotin
Potasium

Sardines
Iron
Calcium
Cobalamin

Green Tea
Minerals
Mainly Potassium
Zinc,Manganese

Squash (Kalabasa)
Vitamin A
Vitamin B6
Vitamin C
Folate, Magnesium, Fiber, Riboflavin, Phosphorus, and Potassium

Sesame Seeds
Protein,Iron,Calcium
Vitamin B6

Whole Grains
Magnesium,Iron,Calcium
Vitamin D,B6,C

Mackerel (Galunggong)
Magnesium,Iron,Calcium
Vitamin D,B6,C
Cobalamin

Oatmeal
Magnesium,Calcium,Iron
Vitamin B6,A
Potassium

Pears (Peras)
Vitamin K,C
Potassium
Copper

Asparagus
Magnesium,Calcium,Iron
Vitamin B6,C,A

Spinach
Protein
Iron,Calcium
Vitamin C,B6

Strawberries
Vitamin C
Calcium
Magnesium

Sweet Potato (Kamote)
Vitamin A,C,B6,D
Iron
Calcium,Protein

Watermelon (Pakwan)
Vitamin C
Vitamin A
Iron,Magnesium

Bananas (Saging)
Protein
Potassium
Vitamin B6

Soy (Soya)
Protein
Vitamin B6
Iron,Calcium

Olive Oil
Iron

Almonds
Vitamin E
Manganese
Magnesium

Reduced Fat Yogurt
Protein
Vitamin D,K,C
Calcium,Iron

Brown Rice
Protein
Fiber
Magnesium

Coconut Oil
Burn fat
Boosts Energy

Cauliflower
Vitamin C
Magnesium,Calcium
Iron

Dragon Fruit
Vitamin C
Fiber,Magnesium,Calcium
Betalains,Hydroxycinnamates,Flavonoids

Cinnamon
Fiber
Calcium
Iron,Magnesium

Tuna
Protein
Sodium
Vitamins and Minerals

Tomatoes (Kamatis)
Vitamin C

Peanut Butter
Protein
Fiber,Calcium
Potassium

Potatoes (Patatas)
Protein
Fiber
Vitamin B6

Radish (Labanos)
Phosphorous,Copper
Manganese,Sodium
Zinc

Green Peas
Protein
Vitamin B6
Calcium,Iron

Eggs (Itlog)
Protein
Calcium
Iron,Magnesium

Cucumber (Pipino)
Hydration
Vitamins and Minerals

Chocolate
Iron
Magnesium
Potassium

Red Wine

Tumeric (Luyang dilaw)