Download the Ako ay May Lobo kids song below. The file is in audio or mp3 format.

See download details below.


Ako ay May Logo (Awiting Pambata) MP3 Download & Lyrics

Ako ay May Lobo Lyrics

Ako ay may lobo
Lumipad sa langit
Di ko na nakita
Pumutok na pala!

Sayang ang pera ko
Binili ng lobo
Sa pagkain sana
Nabusog pa ako!

Ako ay may lobo
Lumipad sa langit
Di ko na nakita
Pumutok na pala

Sayang ang pera ko
Binili ng lobo
Sa pagkain sana
Nabusog pa ako!

Sa pagkain sana
Nabusog pa ako!

Ako ay May Lobo MP3 File download details:
✅ File name: Ako ay May Lobo _Awiting Pambata
✅ File type: Mp3
✅ File size: 1.20 MB
✅ Download host: Mediafire
✅ Download link: [ 1 ]