Download the Ang Pipit classic Filipino folk song below. The file is in audio or mp3 format.

See download details below.


Ang Pipit Classic Filipino Folk song MP3 Download & Lyrics

Ang Pipit Lyrics

May pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy
At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon
Dahil sa sakit, 'di na nakaya pang lumipad
At ang nangyari ay nahulog, nguni't parang taong bumigkas

"Mamang kay lupit, ang puso mo'y 'di na nahabag"
"'Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak"

May pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy
At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon
Dahil sa sakit, 'di na nakaya pang lumipad
At ang nangyari ay nahulog, nguni't parang taong bumigkas

"Mamang kay lupit, ang puso mo'y 'di na nahabag"
"'Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak"
"Mamang kay lupit, ang puso mo'y 'di na nahabag"
"'Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak"

Ang Pipit MP3 File download details:
✅ File name: Ang Pipit _Classic Filipino Folk Song
✅ File type: Mp3
✅ File size: 3.27 MB
✅ Download host: Mediafire
✅ Download link: [ 1 ]