Download the Leron Leron Sinta classic Filipino folk song below. The file is in audio or mp3 format.

See download details below.


Leron Leron Sinta Folk song MP3 Download & Lyrics

Leron Leron Sinta Lyrics

Leron, leron, sinta, buko ng papaya
Dala-dala'y buslo, sisidlan ng sinta
Pagdating sa dulo'y nabali ang sanga
Kapos kapalaran, humanap ng iba

Gumising ka, Neneng, tayo'y manampalok
Dalhin mo ang buslong sisidlan ng hinog
Pagdating sa dulo'y lalamba-lambayog
Kumapit ka, Neneng, baka ka mahulog

Ako'y ibigin mo, lalaking matapang
Ang baril ko'y pito, ang sundang ko'y siyam
Ang lalakarin ko'y parte ng dinulang
Isang pinggang pansit ang aking kalaban

Leron, leron, sinta, buko ng papaya
Dala-dala'y buslo, sisidlan ng sinta
Pagdating sa dulo'y nabali ang sanga
Kapos kapalaran, humanap ng iba

Gumising ka, Neneng, tayo'y manampalok
Dalhin mo ang buslong sisidlan ng hinog
Pagdating sa dulo'y lalamba-lambayog
Kumapit ka, Neneng, baka ka mahulog

Ako'y ibigin mo, lalaking matapang
Ang baril ko'y pito, ang sundang ko'y siyam
Ang lalakarin ko'y parte ng dinulang
Isang pinggang pansit ang aking kalaban

Leron Leron Sinta MP3 File download details:
✅ File name: Leron Leron Sinta
✅ File type: Mp3
✅ File size: 1.12 MB
✅ Download host: Mediafire
✅ Download link: [ 1 ]