Download the Katakataka classic Filipino folk song below. The file is in audio or mp3 format.

See download details below.


Katakataka Folk song MP3 Download & Lyrics

Katakataka Lyrics

Kataka-takang mahibang ang katulad ko sa iyo
Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano?
Aayaw-ayaw nga ako, ngunit 'yan ay 'di totoo
Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo

Alaala ka maging gabi't araw
Alipinin mo'y walang kailangan
Marinig ko lang sa labi mo hirang
Na ako'y iibigin lagi habang buhay

Alaala ka maging gabi't araw
Alipinin mo'y walang kailangan
Marinig ko lang sa labi mo hirang
Na ako'y iibigin lagi habang buhay

Kataka-takang mahibang ang katulad ko sa iyo
Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano?
Aayaw-ayaw nga ako, ngunit 'yan ay 'di totoo
Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo

Alaala ka maging gabi't araw
Alipinin mo'y walang kailangan
Marinig ko lang sa labi mo hirang
Na ako'y iibigin lagi habang buhay

Alaala ka maging gabi't araw
Alipinin mo'y walang kailangan
Marinig ko lang sa labi mo hirang
Na ako'y iibigin lagi habang buhay

Katakataka MP3 File download details:
✅ File name: Katakataka (Filipino Folk Song with English Translation)
✅ File type: Mp3
✅ File size: 2.46 MB
✅ Download host: Mediafire
✅ Download link: [ 1 ]