Download the Maglinis Tayo awiting pambata below. The file is in audio or mp3 format.

See download details below.


Maglinis Tayo Awiting Pambata MP3 Download & Lyrics

Maglinis Tayo Lyrics

Halina't maglinis ng ating tahanan.
Sikaping maayos sa araw-araw.
Sa bukid at bayan ang ganyang asal
Dapat manatili magpakailan pa man!

Halina't maglinis ng ating tahanan.
Sikaping maayos sa araw-araw.
Sa bukid at bayan ang ganyang asal
Dapat manatili magpakailan pa man!

Halina't maglinis ng ating tahanan.
Sikaping maayos sa araw-araw.
Sa bukid at bayan ang ganyang asal
Dapat manatili magpakailan pa man!

Dapat manatili magpakailan pa man!

Maglinis Tayo MP3 File download details:
✅ File name: Maglinis Tayo
✅ File type: Mp3
✅ File size: 1.26 MB
✅ Download host: Mediafire
✅ Download link: [ 1 ]