Download the classic Filipino folk song Sitsiritsit, Alibangbang song below. The file is in audio or mp3 format.

See download details below.


Sitsiritsit, Alibangbang Tagalog Folk Song MP3 Download & Lyrics

Sitsiritsit, Alibangbang Lyrics

Sitsiritsit, alibangbang
Salaginto at salagubang
Ang babae sa lansangan
Kung gumiri'y parang tandang

Santo Niño sa Pandakan
Putoseko sa tindahan
Kung ayaw mong magpautang
Uubusin ka ng langgam

Mama, mama, namamangka
Pasakayin yaring bata.
Pagdating sa Maynila
Ipagpalit ng manika.

Ale, ale namamayong
Pasukubin yaring sanggol.
Pagdating sa Malabon
Ipagpalit ng bagoong.

Sitsiritsit, Alibangbang MP3 File download details:
✅ File name: Sitsiritsit Alibangbang _ Tagalog Folk Song
✅ File type: Mp3
✅ File size: 1.41 MB
✅ Download host: Mediafire
✅ Download link: [ 1 ]