Download the nursery rhyme Sampung Mga Daliri song below. The file is in audio or mp3 format.

See download details below.


Sampung Mga Daliri Filipino Nursery Rhyme MP3 Download & Lyrics

Sampung Mga Daliri Lyrics / Himig Tradisyonal

Sampung mga daliri, kamay at paa,
Dalawang tainga, dalawang mata,
Ilong na maganda.
Maliliit na ngipin, masarap kumain,
Dilang maliit, nagsasabing
Huwag magsinungaling.

Sampung Mga Daliri MP3 File download details:
✅ File name: Sampung mga Daliri (2020) _ Tagalog Parts of the Body Song
✅ File type: Mp3
✅ File size: 1.49 MB
✅ Download host: Mediafire
✅ Download link: [ 1 ]