Use the CDE Online Validation Exam for your driver's license renewal application. The passing score to create a certificate is 80% or at least 20 correct answers out of 25 questions. There is no time limit to answer the questions. If you failed you can just re-take the examination. And after passing, the exam, just print your certification and bring it on the LTO office when you are going to renew your driver's license.

Note: To be able to access the CDE (Comprehensive Driver's Education) Online Validation Exam, you need to register for a free account in the LTO website. You can visit the site and register here.

Here are some of the questions with answer key. I chose Tagalog/Filipino during the exam, that is why the questions below are not in English.


LTO CDE Online Validation Exam Reviewer with Answer

I also uploaded a video on how to take an actual CDE exam on LTO portal below wherein I got a 100% or perfect score.

Ikaw ay  nagmamaneho sa municipal road na may bilis na 80kph, nang biglang may isang bata na tumawid sa kalsada, Ano ang dapat mong gawin?
👉 Answer: Tapakan ang brake

Ang isang kompartamento na nakakabit sa gilid ng motorsiklo na hindi tataas sa upuan ng motorsiklo na itinuturing na accesory nito:
👉 Answer: Saddle Bags/Box

Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B ?
👉 Answer: Hindi

Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko?
👉 Answer: Huminto sa tamang hintuan at magpatuloy kung ito'y ligtas

Ang iyong lisensya  ay nag-expired na.  Pinapahintulutan ka pa bang magmaneho sa pinakamalapit na LTO upang i-renew ang iyong lisensya?
👉 Answer: Hindi

Anong edad maaaring sumakay sa harapan ang isang bata na naaayon sa RA 11229?
👉 Answer: 13 taong gulang pataas

Maaari ka bang magparada sa loob ng interseksyon?
👉 Answer: Hindi

Ano ang dapat gawin ng isang law enforcer kung makumpiska ang isang motorsiklo?
👉 Answer: Dalhil ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area

Saan mo maaaring ireklamo o i-contest ang pagkakahuli sa iyo?
👉 Answer: Sa tanggapan ng adyudikasyon

Saan mo kailangang huminto kung pula ang ilaw ng trapiko?
👉 Answer: bago sa itinalagang stop line

Saan dapat ilagay o ikabit ang plaka ng motorsiklo?
👉 Answer: Sa likuran ng motorsiklo

Maaari ka bang magparada katabi ng isang nakaparadang sasakyan sa loob ng pampublikong kalsada?
👉 Answer: Hindi

Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan?
👉 Answer: Inspeksiyon ng sasakyan at emission test sa LTO

Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:
👉 Answer: ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada
👉 Answer: ang sasakyan ay di kaaya-aya

Ano ang tamang edad upang magkaroon ng lisensya?
👉 Answer: 17 na taon

Ang paggamit ba ng cellphone ay bawal habang nagmamaneho?
👉 Answer: Oo, kung ang drayber ay hindi gumagamit ng wireless na pandinig at mikropono na gadget

Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho?
👉 Answer: Kailanman ay hindi pinapahintulotan

Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya?
👉 Answer: Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO

Ano ang maaaring ibigay na klasipikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito?
👉 Answer: Non professional driver's license

Sa interseksyon, ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyang  pang-emergency?
👉 Answer: Tumawid sa interseksiyon muna bago magbigay daan

Saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan?
👉 Answer: isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan

Ano ang dapat mong gawin kung paparating sa isang matalas na kurbada?
👉 Answer: magmabagal

Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo:
👉 Answer: Customized Top-Box

Saan napupunta ang mga siningil na pera mula sa Motor Vehicle User's Charge (MVUC)?
👉 Answer: Ang nakolenta na pera ay ginagamit sa pagsasaayos ng kalsada

Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicle User's Chrage (MVUC)
👉 Answer: Para pondohan at maiwasan ang pagkaria ng mga kalsada

Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon?
👉 Answer: Hindi

Alin sa mga sumusunod ang maaaring mag resulta sa away kalsada?
👉 Answer: Pag-cut sa ibang motorista at pagtutok sa mga ito

Maaari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisenya sa pagmamaneho?
👉 Answer: Hindi

Ano ang pangunahing layunin ng regular na pag inspeksyon ng isang sasakyan?
👉 Answer: Para tingnan ang kaayusan ng sasakyan

Saan madalas makita ang mga ganitong senyas trapiko?
👉 Answer: Sa poste na tawiran ng tao

Saan ka hindi maaaring gumamit ng busina?
👉 Answer: Sa harap ng ospital o klinika

Maaari bang bigyan ng 10 taon na lisensya ang isang drayber kung ito ay mayroong huli o traffic violation?
👉 Answer: Hindi

Nagmamaneho ka ng mahaba at malapad na trak sa isang kurbada, nang ikaw ay liliko at isang motorsiklo ang nag overtake sa kurbada na nanggaling sa kasalubong na direksyon. Ano ang gagawin mo?
👉 Answer: kung maaari, huminto upang maiwasan ang pag-crash ng kalsada

Sa mga guhit na ito, maaari bang mag overtake ang driver kung ang nasa kaliwa nya ay putol putol na linya?
👉 Answer: Oo

Ayon sa Children's Safety on Motorcycles Act,  ang isang batang wala pang 18 taong gulang ay hindi maaaring sumakay ng motorsiklo  sa mga pampublikong kalsada maliban kung:
👉 Answer: Ang bata ay komportable na maabot nang kanyang mga paa ang foot peg ng motorsiklo, ang kanyang mga kamay ay maaring masalikop ang katawan ng drayber, at siya ay may suot na karaniwang proteksiyon na helmet.

Sino ang di-sakop sa ilalim ng Republic Act No. 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act?
👉 Answer: Mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal

Ang 30-araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung:
👉 Answer: kung nabigo ang drayber na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw

Alin sa mga ito ang maaaring lumampas sa itinakdang bilis?
👉 Answer: Kung ang drayber ay may pasaherong may sakit or sugatan

Kung huminto ka sa interseksiyon, anong kulay ng ilaw trapiko maaari kang gumamit ng telepono?
👉 Answer: Wala, ang paggamit ng cellphone ay ipinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang interseksyon

Ano ang taas ng isang bata upang ito ay hindi na kailangang gumamit ng child restraint system?
👉 Answer: 150 sentimetro pataas

Maaari bang tumawid ang isang sasakyan sa kalsadang mayroong dalawang solidong linya?
👉 Answer: Hindi

Ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang drayber?
👉 Answer: Pag tsek sa mata, pag lakad at pagtayo sa isang paa

Sino ang may unang karapatan kung magkasabay na dumating sa interseksyon ang dalawang sasakyan na nagmula sa magkasalungat na direksyon?
👉 Answer: ang sasakyan sa kanan

Saan  mo maaaring iparada ang iyong sasakyan?
👉 Answer: Sa itinakdang lugar ng paradahan

Ilang oras maaaring gamitin ang Temporary Operator's Permit (TOP) sa pagmamaneho?
👉 Answer: 72 oras

Sa interseksyon, ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyang  pang-emergency?
👉 Answer: Tumawid sa interseksiyon muna bago magbigay daan

Ang top box ay nadisenyo para sa mga motorsiklo na aprubado ng DTI ay hindi na kailangan ng inspeksiyon, rehistro o mahuli basta: 
👉 Answer: Lahat ng nabanggit

Kailan ka maaaring magsakay ng pasahero sa isang pook tawiran?
👉 Answer: Ang pagsakay at pagbaba ng mga pasahero sa pook tawiran ay kailanman hindi pinahihintulutan

Alin sa mga sumusunod ang madalas na dahilan ng stress o tensyon?
👉 Answer: personal at problema sa pamilya, mabagal na daloy ng trapiko, hindi maayos na kalsada, mga nakakainis na bumubuntot na motorista, biglaang paghinto ng sasakyan sa harapan

Ilang taon ang maaaring ibigay na lisenysa sa isang drayber na mayroong traffic violation?
👉 Answer: 5 taon na lisen

Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang drayber ay nakapasa sa field sobriety test?
👉 Answer: inisiyal na traffic violation

Ilang taon ang maaaring ibigay na lisenysa sa isang drayber na walang traffic violation?
👉 Answer: 10 taon na lisensya

Ano ang hindi mo dapat gawin kung sinusundan ang isang motorsiklo?
👉 Answer: bumusina ng malakas na mag-overtake

Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay dilaw na ilaw trapiko?
👉 Answer: Magpatuloy nang maingat

Anong klaseng helmet ang dapat gamitin ng rider ng motorsiklo?
Answer: Standard motorcycle helmet na naaayon sa panuntunan ng DTI

Kailan maaaring gumamit ng telepono habang nagmamaneho?
👉 Answer: Pagtawag sa mga awtoridad para ireport ang krimen o aksidente

Ano ang mangyayari kung hindi pumayag ang drayber na magpasuri dahil  lumabag siya sa batas na bawal magmaneho ang nakainom ng alak?
👉 Answer: Pagkumpiska sa lisensiya at automatik na rebukasyon

Ano ang kahulugan nito? 
👉 Answer: Papalapit sa rotunda

Ano ang dapat mong gawin paparating sa isang kumikislap na pulang ilaw trapiko?
👉 Answer: huminto bago ang stop line at magpatuloy kung ligtas

Kapag nais mong magpalit o lumipat sa mas mataas na gear upang mas bumilis, at ang isang sasakyan sa kasalungat na direksyon ay mabilis na tumatawid sa iyong linya, ano ang iyong gagawin mo?
👉 Answer: maging alerto, huminto at magbigay daan sa pagtawid ng mga sasakyan

Ilang pulgada maaaring maglagay ng telephono mula sa dashboard ng sasakyan?
👉 Answer: Apat na pulgada

Ano ang dapat gawin ng isang drayber pagkatapos nyang mag-overtake sa isang sasakyan?
👉 Answer: Bumalik sa orihinal na lane nang maingat

Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mag-park at bago bumaba ng sasakyan?
👉 Answer: I-switch ang parking brake

Paano mo malalampasan ang stress o tensyon?
👉 Answer: Huminga ng malalim, maupo ng maayos, makinig sa mga nakakaaliw na tugtog, pagbigay nang tamang distansiya sa harap at pagbigay ng karagdagang oras sa biyahe

Ano ang dapat mong bantayan kung ang isang rider ay paparating sa isang interseksyon?
👉 Answer: Senyas ng kamay o ilaw ng pagliko

Sa isang rotunda na maraming lane, saan ka maaring manatili kung liliko pakanan sa susunod na interseksyon?
👉 Answer: Sa pinaka-kanan na lane

Kailan maaaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata?
👉 Answer: Kung ang bata ay may kapansanang pisikal o mental
👉 Answer: Kung ang bata ay nangangailangan ng agarang lunas o medikal

Saan maaaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksiyon?
👉 Answer: Nakatuon pakanan

Ano ang dapat mong gawin upang tumagal ang gamit at kaayusan ng iyong headlight?
👉 Answer: Panatilihing malinis ang mga windshield at salamin

Saan mo maaaring iparada ang iyong sasakyan?
👉 Answer: Sa itinakdang lugar ng paradahan

Ano ang pangunahing layunin ng batas patungkol sa paggamit ng seat belt?
👉 Answer: Para sa seguridad ng mga pasahero at mga drayber

Ilang metro ang layo na maaaring pumarada ang isang sasakyan sa fire hydrant?
👉 Answer: Lagpas apat na metro mula sa fire hydrant

Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo?
👉 Answer: Ang drayber na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatik na transmission

Maaari ka bang magparada sa bangketa?
👉 Answer: Hindi

Ang mga lugar na ito ay hindi maaaring mag-parada ang mga sasakyan?
👉 Answer: Intersekyon, tawiran

Ano ang ipinagbabawal dito?
👉 Answer: Bawal ang sasakyan na sobra sa dalawang tonelada ang ehe

Kailan ginagamit ang Alcohol Breath Analyzer (ABA)?
👉 Answer: Kung ang drayber ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test

Ano ang kahulugan ng warning na ito?
👉 Answer: Ang drayber ay papalapit sa madulas na daan

Kailan dapat gamitin ng drayber ang kanyang helmet?
👉 Answer: Para sa mahaba o maigsing biyahe at anumang uri ng kalsada.

Ang pangunahing layunin ng regular na pag inspeksyon ng isang sasakyan?
👉 Answer: Para tingnan ang kaayusan ng sasakyan

Ano ang dapat na kulay ng ilaw sa likod ng sasakyan?
👉 Answer: Pula

Anong kulay ng ilaw ang maaaring idagdag sa harap ng sasakyan?
👉 Answer: Puti o Dilawang Puti

Maaari bang gamitin sa pampublikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro?
👉 Answer: Hindi

Maaari bang tumawid sa isang kalsada na mayroong isang solidong linya?
👉 Answer: Oo, pero kailangan magingat

Ano ang dapat mong gawin kung may tumatawid sa isang tawiran na walang senyas trapiko?
👉 Answer: Huminto at hayaang makatawid sa tawiran

Ano ang ibig sabihin ng senyas kamay na ito?👉 Answer: Kakaliwa

Ang isang mabuting panuntunan na dapat sundin kapag hindi mo malinaw na nakikita ang kalsada habang nagmamaneho sa masamang kondisyon ng panahon ay ang:
👉 Answer: pumunta sa isang ligtas na lugar, huminto at i-on ang mga hazard light

Anong mga sasakyan ang nasasakop ng Motor Vehicle User's Charge (MVUC)?
👉 Answer: Lahat ng mga sasakyang nakarehistro sa LTO

For more useful tutorials, please follow me @ Facebook - Sirrom Tutorials.

Note: After 4 tries of taking the CDE Online Validation Exam, you will need to wait for 1 hour to take another one. Inside your LTO account, you will see there the image below.