Download the Bakya Mo Neneng classic Filipino folk song below. The file is in audio or mp3 format.

See download details below.


Bakya Mo Neneng Filipino Folk song MP3 Download & Lyrics

Bakya Mo Neneng Lyrics

Bakya mo, Neneng, luma at kupas na

Ngunit may bakas pa ng luha mo, Sinta
Sa alaala’y muling nagbalik pa
Ang dating kahapong tigib ng ligaya.

Ngunit, irog ko, bakit isang araw
Hindi mo ginamit ang
bakya mo, aking hirang?
Sa wari ko ba’y di mo kailangan
‘Pagkat kinupasan ng ganda at kulay.

Ang aking pag-asa’y saglit na pumanaw
Sa bakya mo, Neneng, na di nasilayan.
Kung inaakalang ‘yan ay munting bagay,
Huwag itapon, aking buhay,
Ang aliw ko kailanman.

Bakya mo, Neneng, luma at kupas na
Ngunit may bakas pa ng luha mo, Sinta
Sa alaala’y muling nagbalik pa
Ang dating kahapong tigib ng ligaya.

Bakya Mo Neneng MP3 File download details:
✅ File name: Bakya Mo Neneng
✅ File type: Mp3
✅ File size: 2.25 MB
✅ Download host: Mediafire
✅ Download link: [ 1 ]