Download the Lulay classic Filipino folk song below. The file is in audio or mp3 format.

See download details below.


Lulay Folk song MP3 Download & Lyrics with Bonus Lulay Folk Dance

Lulay Lyrics

Anong laking hirap kung pagka-iisipin
Ang gawang umibig sa babaeng mahinhin

Lumuluhod ka na’y
di ka pa man din pansin

Sa hirap ika’y kanyang susubukin.

Ligaya ng buhay babaeng sakdal inam
Ang halaga niya’y di matutumbasan

Kahinhinan niya’y tanging kayamanan.

Lulay MP3 File download details:
✅ File name: Bakya Mo Neneng
✅ File type: Mp3
✅ File size: 2.43 / 2.59 MB
✅ Download host: Mediafire
✅ Download link: [ 1 2 ]