40+ Foods na Pampatibay ng Immune System kontra Coronavirus Disease

Labanan natin ang COVID-19, panatilihing malusog ang ating katawan sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkaing nagpapalakas ng ating immunity kontra sa Coronnavirus. Read more...

Civil Service Exam Reviewer 2020 Page 29 - Answer Key

Paragraph Organization - Answer Key

91. (3) CDAB

92. (2) BADC

93. (2) ADBC

94. (1) DCBA

95. (4) BCAD

96. (2) ACDB

97. (1) ACBD

98. (1) ABCD

99. (2) BACD

100. (4) CBDA

101. (3) DBCA

102. (2) BDCA

103. (1) ACBD

104. (4) CADB

105. (1) BACD

Back to page 28 | Go to page 30 | Main Menu

Civil Service Exam Reviewer 2020 Page 29 - Answer Key [ Download here ]

 


Do Not Sell My Personal Information
- ListPH.com | Top List Philippines